Proxmox – Add physical disk to VM

Na początek sprawdzamy jakie dyski są podpięte pod serwer komendą:

find /dev/disk/by-id/ -type l|xargs -I{} ls -l {}|grep -v -E '[0-9]$' |sort -k11|cut -d' ' -f9,10,11,12

Jak widać powyżej, ja mam cztery dyski fizyczne które mogę wykorzystać w maszynach wirtualnych lub jako zasób LVM. Aby dodać do konkretnej maszyny konkretny dysk należy posłużyć się komendą:

qm set VM_ID -KONTROLER(SCSI0/SATA2/itp.)  ID_KONKRETNEGO_DYSKU

U mnie dla dysku Plextor oraz maszyny wirtualnej o id 100 komenda będzie wyglądać nastepująco:

qm set 100 -scsi1 /dev/disk/by-id/ata-PLEXTOR_PX-256M7VC_P02638101821

Na koniec widzimy na powyższym zrzucie informacje o pomyślnej aktualizacji konfiguracji maszyny. Teraz wystarczy zresetować maszynę wirtualną a dysk pokaże się jako lokalny.