Recover Right-Click Menu in Windows 11

Aby przywrócić klasyczne menu start w systemie Windows 11 najprościej otworzyć CMD/terminal z uprawnieniami administratora i wkleić poniższą komendę:

reg.exe add "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32" /f /ve & taskkill /f /im explorer.exe & explorer.exe

Jeśli chcemy wrócić do nowego menu Right-Click tak jak powyżej w CMD/terminalu wklejamy poniższą komendę:

reg.exe delete "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}" /f & taskkill /f /im explorer.exe & explorer.exe

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *